UKRAINA   POLSKA

W roku szkolnym 2020/21  po raz kolejny nasza szkoła uczestniczyła w programie rządowym „Aktywna Tablica”.

Udziału szkoły w programie zaowocował otrzymaniem 7 laptopów.

W ramach międzyszkolnej sieci nauczycieli nawiązaliśmy współpracę z:

 • Publiczną Szkołą Podstawowąnr 5 im. Adama Mickiewicza w Kędzierzynie – Koźlu
 • Publiczną Szkołą Podstawową nr 20 w Kędzierzynie – Koźlu
 • Publiczną Szkołą Podstawową nr 19 im. Bronisława Malinowskiego w Kędzierzynie – Koźlu
 • Publiczną Szkołą Podstawową nr 12 im. Kadeta Zygmunta Kuczyńskiego w Kędzierzynie – Koźlu
 • Publiczną Szkołą Podstawową nr 11 im. Władysława Broniewskiego w Kędzierzynie – Koźlu

 Realizacja programu projektu wzorem roku wcześniejszego wymagała podjęcia poniższych działań.

 1. Uczestnictwo w konferencjach  i szkoleniach z zakresu stosowania TIK w nauczaniu.
 2. Udział w co najmniej 3 spotkaniach organizowanych w ramach międzyszkolnych sieci współpracy nauczycieli.
 3. Zorganizowanie w szkole w ramach uczestnictwa w międzyszkolnej współpracy nauczycieli dwóch lekcji otwartych z wykorzystaniem TIK.
 4. Dzielenie się przyjętymi rozwiązaniami i doświadczeniami z innymi nauczycielami przez udostępnianie w międzyszkolnej sieci współpracy nauczycieli opracowanych scenariuszy zajęć edukacyjnych z wykorzystaniem TIK oraz przykładów dobrych praktyk.
 5. Wyznaczenie szkolnego e-koordynatora projektu.
 6. Powołanie nauczycielskich zespołów samokształceniowych, które wspierały dyrektora i nauczycieli w zorganizowaniu pracy szkoły.
 7. Wykorzystywanie TIK na zajęciach edukacyjnych.
 8. Przygotowanie dla organu prowadzącego sprawozdania z realizacji programu.

Przeprowadziliśmy LEKCJE OTWARTE na które zostali zaproszenie nauczyciele szkół współpracujących w programie Aktywna Tablica

W ramach DOBREJ PRAKTYKI  – nauczyciele PSP 9 podzielili się scenariuszami lekcji przeprowadzonych z wykorzystaniem technologii informacyjno – komunikacyjnej (TIK).

 

Nasza szkoła uczestniczyła w roku szkolnym 2019/20  w programie rządowym „Aktywna Tablica”.

W ramach projektu stworzyliśmy międzyszkolną sieć nauczycieli wykorzystujących technologię TIK w nauczaniu i nawiązaliśmy współpracę z:

 • Publiczną Szkołą Podstawową nr 5 im. Adama Mickiewicza w Kędzierzynie – Koźlu
 • Publiczną Szkołą Podstawową nr 20 w Kędzierzynie – Koźlu

Realizacja programu projektu wymagała podjęcia wielu działań.

 1. Uczestnictwo w  konferencjach  i szkoleniach z zakresu stosowania TIK w nauczaniu.
 2. Udział w co najmniej 3 spotkaniach organizowanych w ramach międzyszkolnych sieci współpracy nauczycieli.
 3. Zorganizowanie w szkole w ramach uczestnictwa w międzyszkolnej współpracy nauczycieli dwóch lekcji otwartych z wykorzystaniem TIK.
 4. Dzielenie się przyjętymi rozwiązaniami i doświadczeniami z innymi nauczycielami przez udostępnianie w międzyszkolnej sieci współpracy nauczycieli opracowanych scenariuszy zajęć edukacyjnych z wykorzystaniem TIK oraz przykładów dobrych praktyk.
 5. Wyznaczenie szkolnego e-koordynatora projektu.
 6. Powołanie nauczycielskich zespołów samokształceniowych, które wspierały dyrektora i nauczycieli w zorganizowaniu pracy szkoły.
 7. Wykorzystywanie TIK na zajęciach edukacyjnych.
 8. Przygotowanie dla organu prowadzącego sprawozdania z realizacji programu.

W ramach udziału w programie szkoła została wyposażona  w monitor interaktywny znajdujący się w sali  34 i 5 projektorów.

Przeprowadziliśmy LEKCJE OTWARTE,  w których  uczestniczyli również nauczyciele szkół współpracujących w programie Aktywna Tablica

W ramach DOBREJ PRAKTYKI  – nauczyciele PSP 9 podzielili się scenariuszami lekcji przeprowadzonych z wykorzystaniem technologii informacyjno – komunikacyjnej (TIK).

Scenariusz lekcji – język polski klasa V zajęcia dla rodziców

Scenariusz lekcji –  język angielski klasa III

Scenariusz lekcji – technika  klasa IV

Scenariusz lekcji – edukacja  wczesnoszkolna klasa 2

Scenariusz lekcji – edukacja wczesnoszkolna  klasa 3

Scenariusz lekcji – edukacja wczesnoszkolna klasa II

Scenariusz lekcji – język angielski klasa 3

Scenariusz lekcji – język niemiecki  klasa II

Scenariusz lekcji – język polski klasa V

Scenariusz lekcji – muzyka  klasa V

Scenariusz lekcji – przyroda klasa IV

azoty_start_1092_671
azoty_niebieski_1092_671
azoty_bialy_1092_671