UKRAINA   POLSKA

Terminarz spotkań z rodzicami 2023/2024

DATA

TEMATYKA

ODPOWIEDZIALNY

07.09.2023

WYWIADÓWKA Zapoznanie z programami nauczania, WZO, Statutem Szkoły, Regulaminami, Zapoznanie z organizacją roku szkolnego. Sprawy organizacyjne klasy Kalendarz roku szkolnego Wybór do Rady Rodziców Zapoznanie z realizowanymi projektami Zielone szkoły, obozy, inne.

Wychowawcy

14.12.2023

WYWIADÓWKA Zawiadomienie rodziców uczniów zagrożonych oceną niedostateczną oraz zapoznanie pozostałych z proponowanymi ocenami końcowymi z wszystkich przedmiotów oraz proponowaną oceną z zachowania Spotkanie o charakterze świątecznym wg. własnego rozpoznania

Wychowawcy

8.02.2024

WYWIADÓWKA Podsumowanie pracy w I półroczu połączone z wystawą prac Sprawy wychowawcze klasy Problemy wychowawcze, współpraca ze szkołą

Wychowawcy 

23.05.2024

WYWIADÓWKA Zawiadomienie rodziców uczniów zagrożonych oceną niedostateczną oraz zapoznanie pozostałych z proponowanymi ocenami końcowymi z wszystkich przedmiotów oraz proponowaną oceną z zachowania Omówienie zakończenia klas trzecich i ósmych Zasady bezpiecznego zachowania poza szkołą

Wychowawcy

Konsultacje organizuje każdy wychowawca i nauczyciel wg potrzeb po uzgodnieniu z odpowiednimi instytucjami szkolnymi lub zewnętrznymi.

azoty_start_1092_671
azoty_niebieski_1092_671
azoty_bialy_1092_671