UKRAINA   POLSKA
zycie_na_orbicie
zycie_na_orbicie
baner_psp9_bajeczna_szkola
baner_psp9_bajeczna_szkola
baner_psp9_swieto_szkoly
baner_psp9_swieto_szkoly

 

DATA

TEMATYKA

ODPOWIEDZIALNY

08.09.2022

WYWIADÓWKA Zapoznanie z programami nauczania, WZO, Statutem Szkoły, Regulaminami, Zapoznanie z organizacją roku szkolnego. Sprawy organizacyjne klasy Kalendarz roku szkolnego Wybór do Rady Rodziców Zapoznanie z realizowanymi projektami Zielone szkoły, obozy, inne.

Wychowawcy

15.12.2022

WYWIADÓWKA Zawiadomienie rodziców uczniów zagrożonych oceną niedostateczną oraz zapoznanie pozostałych z proponowanymi ocenami końcowymi z wszystkich przedmiotów oraz proponowaną oceną z zachowania Spotkanie o charakterze świątecznym wg. własnego rozpoznania

Wychowawcy

2.03.2023

WYWIADÓWKA Podsumowanie pracy w I półroczu połączone z wystawą prac Sprawy wychowawcze klasy Problemy wychowawcze, współpraca ze szkołą

Wychowawcy 

18.05.2023

WYWIADÓWKA Zawiadomienie rodziców uczniów zagrożonych oceną niedostateczną oraz zapoznanie pozostałych z proponowanymi ocenami końcowymi z wszystkich przedmiotów oraz proponowaną oceną z zachowania Omówienie zakończenia klas trzecich i ósmych Zasady bezpiecznego zachowania poza szkołą

Wychowawcy

Konsultacje organizuje każdy wychowawca i nauczyciel wg potrzeb po uzgodnieniu z odpowiednimi instytucjami szkolnymi lub zewnętrznymi.