UKRAINA   POLSKA

Życie dziecka jest jak kartka papieru,
na której każdy zostawia jakiś znak

(przysłowie chińskie)

PEDAGOG SZKOLNY
mgr Alicja Naskręt
sala 31

Poniedziałek 12.15-15.15
15.15-17.15 – konsultacje z rodzicami
Wtorek 10.15-15.15
Środa 08.00-11.00
Czwartek 10.15-15.15
Piątek 12.15-16.15

PEDAGOG SPECJALNY
mgr Milena Chromczak
sala 31

Poniedziałek 08.50-09.50
11.00-12.00
Wtorek 09.00-11.00
Środa 12.00-14.00
Czwartek 12.30-15.00
15.00-16.30 – konsultacje z rodzicami
Piątek 07.45-09.45

PSYCHOLOG
mgr Patrycja Krasińska
sala nr 50 lub 31 

Poniedziałek 08.30-13.30
Wtorek 08.30-13.30
Środa 08.30-13.30
Czwartek 12.30-15.00
15.00-16.30 – konsultacje z rodzicami
Piątek 10.30-13.30

W naszej szkole prowadzone są zajęcia z pomocy psychologiczno-pedagogicznej takie jak:

  • ZAJĘCIA DYDAKTYCZNO-WYRÓWNAWCZE (j. polski, matematyka, edukacja wczesnoszkolna)
  • ZAJĘCIA KOREKCYJNO-KOMPENSACYJNE
  • ZAJĘCIA ROZWIJAJĄCE KOMPETENCJE EMOCJONALNO-SPOŁECZNE
  • ZAJĘCIA ROZWIJAJĄCE UMIEJĘTNOŚCI UCZENIA SIĘ
  • ZAJĘCIA O CHARAKTERZE TERAPEUTYCZNYM
  • ZAJĘCIA LOGOPEDYCZNE
  • ZAJĘCIA DLA UCZNIÓW POWRACAJĄCYCH DO KRAJU
  • ZAJĘCIA ROZWIJAJĄCE UZDOLNIENIA

Dla uczniów o specjalnych potrzebach edukacyjnych na podstawie orzeczenia z Publicznej Poradni Psychologiczno-Pedagogicznej realizowane są również  zajęcia: rewalidacja, socjoterapia.

 

Uczniu! Zwróć się do nas gdy:
Chcesz porozmawiać o swoich problemach i nie wiesz jak je rozwiązać. Czujesz, że nikt Cię nie rozumie, jesteś samotny. Źle czujesz się w klasie. Nie potrafisz porozumieć się z koleżankami i kolegami. Masz trudności z nauką. Nie potrafisz porozumieć się z nauczycielem. Masz kłopoty z nauką. Jesteś ofiarą lub świadkiem konfliktów. Masz problemy rodzinne, znajdujesz się w trudnej sytuacji. Chcesz podzielić się swoją radością, sukcesem. Chciałbyś pomóc innym, ale nie wiesz, w jaki sposób. Masz ciekawe pomysły, którymi chcesz się podzielić.
Przyjdź także z każdą sprawą, z którą sam nie potrafisz sobie poradzić.

Rodzicu! Zwróć się do nas gdy:
Niepokoi Cię zachowanie dziecka. Chcesz porozmawiać o dziecku, Waszych problemach i łączących Was relacjach. Masz pytania dotyczące wyników w nauce dziecka i jego funkcjonowania w szkole. Potrzebujesz wsparcia w procesie wychowania. Masz pytania i nie wiesz, do kogo się z nimi zwrócić. Szukasz pomocy materialnej.
Pamiętaj – nie jesteś sam ze swoim problemem

 

Rodzicu, pamiętaj masz prawo do:

Rodzicu, Twoim obowiązkiem jest:

– wychowywania swoich dzieci w duchu tolerancji i zrozumienia dla innych, bez dyskryminacji wynikającej z koloru skóry, rasy, narodowości, wyznania, płci oraz pozycji ekonomicznej;

– wychowywanie swoich dzieci w duchu odpowiedzialności za siebie i za cały ludzki świat;

– uznania Was jako „pierwszych nauczycieli” swoich dzieci;

– wychowywanie swoich dzieci w sposób odpowiedzialny i niezaniedbywanie ich;

– pełnego dostępu do formalnego systemu edukacji dla swoich dzieci z uwzględnieniem ich potrzeb, możliwości i osiągnięć;

– zaangażowanie się jako partner w nauczaniu swoich dzieci w szkole;

– dostępu do wszelkich informacji o instytucjach oświatowych, które mogą dotyczyć Twoich dzieci;

– przekazywanie wszelkich informacji szkołom, do których uczęszczają Twoje dzieci, informacji dotyczących możliwości osiągnięcia wspólnych, (tj. domu  i szkoły) celów edukacyjnych;

– wyboru takiej drogi edukacji dla swoich dzieci, która jest najbliższa ich przekonaniom i wartościom uznawanym za najważniejsze dla rozwoju Twoich dzieci;

– dokonanie świadomego wyboru drogi edukacyjnej, jaką Twoje dzieci powinny zmierzać;

– domagania się od formalnego systemu edukacji tego, aby Twoje dzieci osiągnęły wiedzę duchową i kulturową;

– wychowywanie swoich dzieci w poszanowaniu i akceptowaniu innych ludzi i ich przekonań;

 – wpływania na politykę oświatową realizowaną w szkołach Twoich dzieci;

– osobiste włączanie się w życie szkół Twoich dzieci;

– rodzice i ich stowarzyszenia mają prawo wydawania opinii i przeprowadzania konsultacji z władzami odpowiedzialnymi za edukację na wszystkich poziomach ich struktur;

– Rodzice mają obowiązek tworzyć demokratyczne, reprezentatywne organizacje na wszystkich poziomach. Organizacje te będą reprezentowały rodziców i ich interesy;

– pomocy materialnej ze strony władz publicznych, eliminującej wszelkie bariery finansowe, które mogłyby utrudnić dostęp Twoich dzieci do edukacji;

– poświęcanie swojego czasu i uwagi dzieciom i ich szkołom, tak aby wzmocnić ich wysiłki skierowane na osiągnięcie określonych celów nauczania;

– żądanie od odpowiedzialnych władz publicznych wysokiej jakości usługi edukacyjnej.

– poznawanie siebie nawzajem, współpracowanie ze sobą i doskonalenie swoich umiejętności „pierwszych nauczycieli” i partnerów w kontakcie: szkoła – dom.

Mamo, tato, posłuchajcie mnie proszę:

NIE PSUJCIE MNIE
Dobrze wiem, że nie powinienem mieć tego wszystkiego, czego się domagam. To często tylko próba sił z mojej strony i chwilowe kaprysy, o których jutro zapominam.

NIE BÓJCIE SIĘ STANOWCZOŚCI
Właśnie tego potrzebuję – poczucia bezpieczeństwa.

NIE BAGATELIZUJCIE MOICH ZŁYCH NAWYKÓW
Tylko Wy możecie pomóc mi przezwyciężyć moje wady, póki jest to w ogóle możliwe.

NIE RÓBCIE ZE MNIE WIĘKSZEGO DZIECKA NIŻ JESTEM
To sprawia, że przyjmuję postawę głupio dorosłą.

NIE ZWRACAJCIE MI UWAGI PRZY INNYCH LUDZIACH, JEŚLI NIE JEST TO ABSOLUTNIE KONIECZNE
O wiele bardziej przejmuje się tym, co mówicie, jeśli rozmawiamy w cztery oczy.

NIE CHROŃCIE MNIE PRZED WSZYSTKIMI KONSEKWENCJAMI
Czasami dobrze jest nauczyć się rzeczy bolesnych i nieprzyjemnych.

NIE ZWRACAJCIE UWAGI NA WSZYSTKIE MOJE DROBNE DOLEGLIWOŚCI
Czasami wykorzystuję je, by przyciągnąć Waszą uwagę. Przytulcie mnie, ale nie biegnij do apteki.

NIE ZRZĘDŹCIE
W przeciwnym razie muszę się przed Wami bronić i robię się głuchy.

NIE DAWAJCIE MI OBIETNIC BEZ POKRYCIA
Czuję się przeraźliwie stłamszony, zagubiony, kiedy nic z tego wszystkiego nie wychodzi.

NIE ZAPOMINAJCIE, ŻE JESZCZE JEST MI TRUDNO PRECYZYJNIE WYRAZIĆ MYŚLI
To dlatego, że nie zawsze się rozumiemy.

NIE MÓWCIE WSZYSTKIM, ŻE MACIE ZE MNĄ KŁOPOTY
Dopiero wtedy zrobię coś głupiego, bo uważam, że mnie zdradziliście.

NIE WYOBRAŻAJCIE SOBIE, ŻE PRZEPRASZAJĄC MNIE, STRACICIE AUTORYTET
Za uczciwą grę umiem podziękować miłością, o jakiej Wam się nawet nie śniło

NIE BĄDŹCIE ŚLEPI I PRZYZNAJCIE, ŻE JA TEŻ ROSNĘ
Wiem, że trudno dotrzymać mi kroku w tym galopie, ale zróbcie, co możecie, żeby nam się udało.

NIE ZAPOMINAJCIE, ŻE MUSZĘ SPRÓBOWAĆ RÓŻNYCH RZECZY
To sposób na poznawanie życia, więc przymknijcie na to oczy.

NIE UCZCIE MNIE WROGIEGO STOSUNKU DO ŚWIATA
Jeśli doznaliście krzywdy nie przenoście swojej goryczy i rozczarowania na mnie. Może moje życie będzie inne?

NIE WYŚMIEWAJCIE SIĘ Z MOICH ZMARTWIEŃ
Są one proporcjonalne do mojego wieku. Wy już je przeżyliście.

NIE BĄDŹCIE NIEKONSEKWENTNI
To mnie ogłupia i wtedy tracę wiarę w siebie.

NIE ODTRĄCAJCIE MNIE, GDY DRĘCZĘ WAS PYTANIAMI
Może się wkrótce okazać, że zamiast prosić Was o wyjaśnienie, poszukam ich gdzie indziej.

NIE WMAWIAJCIE MI, ŻE MOJE LĘKI SĄ GŁUPIE
One po prostu są.

NIE RÓBCIE Z SIEBIE NIESKAZITELNEGO IDEAŁU
Prawda na Wasz temat byłaby w przyszłości nie do zniesienia.

NIE BÓJCIE SIĘ MOJEJ MIŁOŚCI! NIGDY!

azoty_start_1092_671
azoty_niebieski_1092_671
azoty_bialy_1092_671