UKRAINA   POLSKA
Lp Temat Data
1 Rozpoczęcie rocznych zajęć dydaktyczno-wychowawczych 01.09.2020
2 Zimowa przerwa świąteczna 23.12.2020-31.12.2020
3 Ferie zimowe 18.01.2021-29.01.2021
4 Wiosenna przerwa świąteczna 1.04.2021-6.04.2021
5 Zakończenie rocznych zajęć dydaktyczno-wychowawczych 25.06.2021
6 Dodatkowe dni wolne 2.11.2020
04-05.01.2021
4.06.2021

Przyjaciele DZIEWIĄTKI