UKRAINA   POLSKA

Istniejemy po to, aby asystować dzieciom tak, aby mogły jak najlepiej rozwinąć swoje możliwości w atmosferze odpowiedzialności, kreatywności i dążenia do sukcesu.

Szanujemy prawo każdego człowieka do odmienności poglądów, myśli, wyboru dróg życiowych i kreatywnego myślenia. Uwrażliwiamy na uczucia innych ludzi.

Podstawą naszego działania jest kształtowanie umiejętności i postaw uczniów umożliwiających  im poznawanie świata, wspomaganie ich samodzielności uczenia się, inspirowanie ich do wyrażania własnych myśli i przeżyć, rozbudzanie ciekawości poznawczej oraz motywowanie do dalszej edukacji.

azoty_start_1092_671
azoty_niebieski_1092_671
azoty_bialy_1092_671