UKRAINA   POLSKA

ŚWIETLICA – SZKOLNĄ PRZESTRZENIĄ CZASU WOLNEGO

Motto:
     Najpiękniejszą rzeczą na świecie jest uśmiech dziecka.

Świetlica szkolna funkcjonująca w szkole podstawowej nr 9 im. Jurija Gagarina w Kędzierzynie-Koźlu jest otwarta od godziny 6:30 – 16:30.

Wychowawcami świetlicy są: A.Giża, K.Hunek, J.Łucarz, I.Wientzek, J. Składny. Nauczyciele pracujący z dziećmi zostali dobrani według umiejętności, dzięki którym, wiele aspektów rozwoju dzieci, zostaje zaspokojonych.

Głównymi celami świetlicy są:

 • bezpieczeństwo podopiecznych,
 • realizacja planu pracy świetlicy,
 • dostosowanie form i metod pracy do indywidualnych potrzeb wychowanków,
 • stworzenie odpowiednich warunków do indywidualnego rozwoju dzieci chcących realizować swoje pasje,
 • poszerzanie wiedzy zdobytej na lekcjach poprzez powtarzanie oraz rozszerzanie zdobytych umiejętności,

Cele te są realizowanie poprzez formy takie jak:

 • gry i zabawy ruchowe w sali, na holu, na podwórku szkolnym – ćwiczenia, ze szczególnym uwzględnieniem kształcenia percepcji wzrokowej, ruchowej i słuchowej
 • gry i zabawy dydaktyczne – ze szczególnym uwzględnieniem kształcenia umiejętności spostrzegania i kojarzenia
 • zajęcia plastyczne (z wykorzystaniem szerokiego wachlarza technik plastyczno-technicznych)
 • zajęcia literacko-czytelnicze (czytanie dzieciom utworów literackich od poniedziałku do piątku)
 • zajęcia kształtujące pozytywne zachowania w szkole, poza szkołą, w miejscach publicznych ze szczególnym uwzględnieniem tematyki bezpieczeństwa oraz kształtowania odpowiedzialności za mienie szkoły, siebie i kolegów
 • zajęcia dotyczące kształtowania pożądanych postaw bezpiecznego zachowania się uczniów oraz właściwego reagowania na akty wandalizmu
 • gry i zabawy integrujące grupę
 • konkursy
 • zajęcia łączące wiedzę z praktyką
 • teatrzyk

W roku szkolnym 2023/2024 w świetlicy  realizowany z dziećmi jest program stworzony przez Uniwersytet Dzieci pt: „Jak odczytywać emocje”, który został objęty patronatem honorowym Ministerstwa Edukacji. Główny cel projektu to kształtowanie umiejętności rozpoznawania, nazywania i rozróżniania emocji u uczniów, a także rozwijanie kompetencji w zakresie komunikacji w grupie. Podczas zajęć dzieci będą pracować zespołowo, poszukiwać kreatywnych rozwiązań. Dzięki temu wzmocnią umiejętność nawiązywania relacji z rówieśnikami oraz empatię.

Zajęcia te prowadzone są przez Panią A. Giża – pedagog, oligofrenopedagog.

Dodatkowo dzieci uczęszczające do świetlicy będą brały udział w zajęciach tanecznych, poetyckich.

Zaplanowane na ten rok są również odwiedziny oraz zajęcia edukacyjne z Panem policjantem.

Opracowała:
Anna Giża

 

azoty_start_1092_671
azoty_niebieski_1092_671
azoty_bialy_1092_671