UKRAINA   POLSKA
zycie_na_orbicie
baner_psp9_bajeczna_szkola
baner_psp9_swieto_szkoly
previous arrow
next arrow

ŚWIETLICA – SZKOLNĄ PRZESTRZENIĄ CZASU WOLNEGO

Motto:
     Najpiękniejszą rzeczą na świecie jest uśmiech dziecka.

Świetlica szkolna funkcjonująca w szkole podstawowej nr 9 im. Jurija Gagarina w Kędzierzynie-Koźlu jest otwarta od godziny 6:30 – 16:30.

Wychowawcami świetlicy są: A.Cembala, K.Hunek, J.Sobolewska, J.Łucarz, A.Giża, M.Chromczak. Nauczyciele pracujący z dziećmi zostali dobrani według umiejętności, dzięki którym, wiele aspektów rozwoju dzieci, zostaje zaspokojonych.

Głównymi celami świetlicy są:

 • bezpieczeństwo podopiecznych,
 • realizacja planu pracy świetlicy,
 • dostosowanie form i metod pracy do indywidualnych potrzeb wychowanków,
 • stworzenie odpowiednich warunków do indywidualnego rozwoju dzieci chcących realizować swoje pasje,
 • poszerzanie wiedzy zdobytej na lekcjach poprzez powtarzanie oraz rozszerzanie zdobytych umiejętności,

Cele te są realizowanie poprzez formy takie jak:

 • gry i zabawy ruchowe w sali, na holu, na podwórku szkolnym – ćwiczenia, ze szczególnym uwzględnieniem kształcenia percepcji wzrokowej, ruchowej i słuchowej
 • gry i zabawy dydaktyczne – ze szczególnym uwzględnieniem kształcenia umiejętności spostrzegania i kojarzenia
 • zajęcia plastyczne (z wykorzystaniem szerokiego wachlarza technik plastyczno-technicznych)
 • zajęcia literacko-czytelnicze (czytanie dzieciom utworów literackich od poniedziałku do piątku)
 • zajęcia kształtujące pozytywne zachowania w szkole, poza szkołą, w miejscach publicznych ze szczególnym uwzględnieniem tematyki bezpieczeństwa oraz kształtowania odpowiedzialności za mienie szkoły, siebie i kolegów
 • zajęcia dotyczące kształtowania pożądanych postaw bezpiecznego zachowania się uczniów oraz właściwego reagowania na akty wandalizmu
 • gry i zabawy integrujące grupę
 • konkursy
 • zajęcia łączące wiedzę z praktyką
 • teatrzyki

Ponad to w naszej świetlicy przeprowadzane są projekty edukacyjne oraz innowacje. W roku szkolnym 2022/2023 zostanie zrealizowana innowacja „Język obcy nie jest mi obcy” zajęcia edukacyjne rozwijające zdolności językowe. Prowadzone przez Panią K. Hunek – nauczyciela języka francuskiego oraz Panią J. Sobolewską – nauczyciela języka niemieckiego

Kolejnym programem realizowanym z dziećmi jest program stworzony przez Uniwersytet Dzieci pt: „Mali dedektywi. Jakie tajemnice kryje świat wokół nas.”. Zajęcia te mają na celu rozwój u dzieci logicznego myślenia oraz myślenia przyczynowo skutkowego. Dzięki niemu dzieci nauczą się rozwiązywać problemy oraz poszerzą zakres posiadanej wiedzy ogólnej. Zajęcia te prowadzone są przez Panią M. Chromczak – pedagog, oligofrenopedagog.

Dodatkowo owy nauczyciel zrealizuje z dziećmi dwa programy edukacyjne pt. „Jak dobrze mieć przyjaciela” w którym podopieczny poznają metody współpracy w grupie. Dowiedzą się jak pielęgnować przyjaźń oraz udoskonalą swoje zdolności społeczne. Drugim programem jest „Nie jestem doskonały, ale jestem sobą, każdy jest inny”. Dzięki tym zajęciom dzieci zapoznają się z pojęciem akceptacja, tolerancja oraz własne „Ja”. Zrozumieją, iż każdy jest wyjątkowy, niepowtarzalny oraz jedyny w swoim rodzaju.

Dodatkowo dzieci uczęszczające do świetlicy będą brały udział w zajęciach tanecznych, poetyckich, metodą Ruchu Rozwijającego wg. W. Sherborne.

Zaplanowane na ten rok są również odwiedziny przedstawicieli Nadleśnictwa oraz zajęcia edukacyjne z Panem policjantem.

Opracowała:
Milena Chromczak

azoty_start_1092_671
azoty_niebieski_1092_671
azoty_bialy_1092_671