UKRAINA   POLSKA

W szkole naszej funkcjonuje stołówka szkolna. Korzysta z niej obecnie ponad 300 dzieci, co stanowi ponad ¾ wszystkich uczniów uczęszczających do naszej szkoły. Obiady są przygotowywane w kuchni szkolnej, czasem korzystamy z pomocy dostawców, którzy przygotowują wybrane części posiłków np. pierogi, wtedy tylko kiedy przygotowanie ich przekraczałoby możliwości organizacyjne kuchni biorąc pod uwagę ilość korzystających.

Należy także nadmienić, iż dzieci z klas pierwszych otoczone są opieką wychowawców podczas spożywania posiłków a nie tylko nauczycieli dyżurujących w świetlicy podczas przerw obiadowych. Szczególnie ważne jest to dla dzieci sześcioletnich, które chcemy otoczyć szczególną uwagą.

Jadłospis i płatności za obiady oraz ich termin zamieszczone są na stronie internetowej naszej szkoły. W każdym miesiącu można sprawdzić wysokość płatności, terminy wydłużonej pracy intendenta (do 16.15) oraz aktualny jadłospis. Tydzień przed terminem można zrezygnować z posiłku bez zgłaszania przyczyny – istnieje więc możliwość wyboru. Należy jednak nadmienić, że kierownik świetlicy zastrzega sobie prawo zmiany jadłospisu – może być to związane z potrzebą zmiany organizacji pracy przy nieobecności pracownika kuchni lub wynikać ze zmian organizacyjnych szkoły w danym dniu itp.  W przypadku choroby, odpisu można dokonać także telefonicznie do godziny 9.00 bieżącego dnia a kilka dni wcześniej w przypadku planowanych wycieczek szkolnych. Pragnę jednak na tym miejscu nadmienić, że koszt jednego obiadu jest kosztem uśrednionym produktów weń włożonych oraz nie uwzględnia się w nim np. pensji personelu kuchni, opłat energii elektrycznej, energii gazowej, ogrzewania centralnego, wody itp. Pozostałe koszty pokrywa gmina jako organ prowadzący szkołę.

Do stołówki szkolnej można się zapisać już na początku roku szkolnego (na każdy rok osobno) jak też i w jego trakcie. Należy także pamiętać o wypisaniu dziecka z obiadów zgłaszając rezygnację u intendenta. Odpisy z nieobecności na obiadach rozliczane są wraz z nastaniem kolejnego miesiąca ( odliczenie kwoty).

Obiady wydawane przez kuchnię są przeważnie dwudaniowe. Przygotowuje się do nich także napój. Uwzględnia się w nich zasady zdrowego żywienia dla dzieci i młodzieży (sałatki, surówki, owoce i białko pełnowartościowe w każdym posiłku). Przygotowywane są z przestrzeganiem zasad higieny i rozdzieleniem linii produkcyjnej. Działa u nas system HACCP w którym uwzględniamy trzy tzw. punktu krytyczne:

– dostawa i zakup produktów,
– przechowywanie produktów,
– obróbka termiczna

aby zadbać o bezpieczeństwo bakteriologiczne. Stołówka i kuchnia szkolna jest kontrolowana przez pracowników SANEPID – u regularnie otrzymując dobre opinie a także prowadzony jest audyt wewnętrzny w ramach systemu HACCP.

Staramy się zintensyfikować wysiłki zmierzające do zachowania ciszy w stołówce szkolnej ponieważ jadalnia jest jedną z wyznaczonych „stref ciszy” w szkole.

A to nowa odsłona graficzna naszej stołówki:

azoty_start_1092_671
azoty_niebieski_1092_671
azoty_bialy_1092_671