UKRAINA   POLSKA

Zgodnie z zawartą umową ubezpieczenia grupowego z towarzystwem InterRisk, prosimy o zapoznanie się z ofertą na rok szkolny 2021/2022.

Istnieje możliwość ubezpieczenia rodzeństwa spoza PSP 9 ale trzeba wpłacić składkę osobnym przelewem wpisując w tytule wpłaty Imię i Nazwisko dziecka+ nazwa szkoły/przedszkola/żłobka. Dzieci z opłaconymi składkami będą objęte ubezpieczeniem:

od 01.09.2021 do 31.08.2022.

Ubezpieczenie jest dobrowolne i rodzic dokonuje wyboru składki ubezpieczenia spośród poniższych opcji:

  • suma ubezpieczenia 20.000 składka roczna 35,00
  • suma ubezpieczenia 23.000 składka roczna 40,00
  • suma ubezpieczenia 27.000 składka roczna 46,00
  • suma ubezpieczenia 33.000 składka roczna 55,00
  • suma ubezpieczenia 41.000 składka roczna 68,00
  • suma ubezpieczenia 53.000 składka roczna 86,00
  • suma ubezpieczenia 80.000 składka roczna 125,00

Na numer konta: 72 1050 1504 1000 0091 4251 9892
Tytułem przelewu: Imię Nazwisko Szkoła Nr… w … (nazwa miejscowości)
Przykład: Jan Kowalczyk SP 9 K-Koźle

Nazwa odbiorcy przelewu:

InterRisk
ul. Noakowskiego 22
00-688 Warszawa

Termin wpłaty do 27 września 2021

Pytania odnośnie ubezpieczenia oraz zgłaszanie szkód, proszę kierować bezpośrednio do przedstawiciela wybranej w tym roku szkolnym firmy InterRisk. Proszę w miarę możliwości kontaktować się z przedstawicielem w dniu wypadku, podpowie jakie dokumenty zbierać.

InterRisk, Łukasz Gębura, tel.: 690 000 703

 

Informacje/szczegóły:

NNW_Szkolne_SP9_Kędzierzyn-Koźle

Ubezpieczenie EDU PLUS

Przyjaciele DZIEWIĄTKI