UKRAINA   POLSKA

Zgodnie z zawartą 2 letnią umową ubezpieczenia grupowego z towarzystwem InterRisk, oferta na rok 2022/2023 pozostaje niezmienna i prosimy o zapoznanie.

Istnieje możliwość ubezpieczenia rodzeństwa spoza PSP 9. Składkę należy wpłacić osobnym przelewem wpisując w tytule wpłaty Imię i Nazwisko dziecka+ nazwa szkoły/przedszkola/żłobka. Mamy również możliwość objęcia ubezpieczeniem uczniów w trudnej sytuacji finansowej. Rodziców chcących skorzystać ze zwolnienia z płatności składki prosimy o złożenie pisemnego Oświadczenia do sekretariatu szkoły. Liczba uczniów zwolnionych z odpłatności jest ograniczona dlatego będzie brana pod uwagę kolejność zgłoszeń (termin do 28.09.2022)

Dzieci z opłaconymi składkami będą objęte ubezpieczeniem:

od 01.09.2022 do 31.08.2023.

Ubezpieczenie jest dobrowolne i rodzic dokonuje wyboru składki ubezpieczenia spośród poniższych opcji:

  • suma ubezpieczenia 20.000 składka roczna 35,00
  • suma ubezpieczenia 23.000 składka roczna 40,00
  • suma ubezpieczenia 27.000 składka roczna 46,00
  • suma ubezpieczenia 33.000 składka roczna 55,00
  • suma ubezpieczenia 41.000 składka roczna 68,00
  • suma ubezpieczenia 53.000 składka roczna 86,00
  • suma ubezpieczenia 80.000 składka roczna 125,00

Na numer konta: 72 1050 1504 1000 0091 4251 9892
Tytułem przelewu: Imię Nazwisko Szkoła Nr… w … (nazwa miejscowości)
Przykład: Jan Kowalczyk SP 9 K-Koźle

Nazwa odbiorcy przelewu:

InterRisk
ul. Noakowskiego 22
00-688 Warszawa

Termin wpłaty do 28 września 2022

Pytania odnośnie ubezpieczenia oraz zgłaszanie szkód, proszę kierować bezpośrednio do przedstawiciela firmy InterRisk. Proszę w miarę możliwości kontaktować się z przedstawicielem w dniu wypadku, podpowie jakie dokumenty zbierać.
Dodatkowo na stronie szkoły w zakładce ubezpieczenie 2022/2023 zostaną umieszczone pomocne pliki ( Instrukcja internetowa zgłaszania szkody/ Druk zgłoszenia szkody oraz sposoby zgłoszenia szkody) oraz numery polis w zależności od wybranej opcji ubezpieczenia.

Kontakt do przedstawiciela InterRisk, Łukasz Gębura, tel.: 690 000 703

Numery polis:
EDU-A/P 103215 -składka 125 zł
EDU-A/P 103213-składka 86 zł
EDU-A/P 103211-składka 68 zł
EDU-A/P 103209-składka 55 zł
EDU-A/P 103204-składka 46 zł
EDU-A/P 103203-składka 40 zł 
EDU-A/P 103197-składka 35 zł

Informacje/szczegóły:

Druk zgoszenia roszczenia z ubezpieczenia EDU PLUS
Instrukcja zgłaszania szkody przez internet
Sposoby zgłoszenia szkody osobowej w INTER RISK
Wartość świadczeń