Nazwisko, imię

Nauczany przedmiot / funkcja

Argudin-Pszica Grażyna

wychowawca świetlicy

Bogusz Małgorzata

matematyka, informatyka

Borucka Urszula

edukacja wczesnoszkolna

Breitkopf Bożena

przyroda, język niemiecki

Cembala Agnieszka

wychowawca świetlicy

Czapla Wojciech

język polski, dyrektor

Deneka Ewelina

wychowanie fizyczne, trener pływania

Dubis Agnieszka

terapeuta

Duś Natalia

wychowawca świetlicy

Dziewanowska-Doniec Ewa

język polski

Giża Anna

pedagog terapeuta

Golly Bernadeta

język angielski

Goły Grażyna

edukacja wczesnoszkolna

Górecka-Bienia Joanna

historia, WOS

Hańcza Krzysztof

wychowanie fizyczne, trener piłki nożnej

Harnos Agnieszka

wychowanie fizyczne

Hunek Katarzyna

język francuski, wychowawca świetlicy

Irla Małgorzata

edukacja wczesnoszkolna

Iwanejko Jadwiga

edukacja wczesnoszkolna

Januszkiewicz Barbara

wychowawca świetlicy, wychowanie fizyczne

Kisielewska Sabina

wychowanie fizyczne,

Kisielewski Bronisław

wychowanie fizyczne, trener pływania

Klęczar Łukasz

religia

Kłoska Henryk

pedagog szkolny

Kobiałka Elżbieta

język francuski, język polski, język niemiecki

Kocjan Iwona

język angielski, opiekun samorządu uczniowskiego

Krasińska Patrycja

psycholog

Krupa Iwona

edukacja wczesnoszkolna, biblioteka

Krużołek Aleksandra

język angielski, doradztwo zawodowe

Krzysica Katarzyna

wychowanie fizyczne, trener pływania

Krzyszczak Daniel

wychowanie fizyczne, terner piłki nożnej

Lerch-Kozula Kornelia

geografia, fizka

Ligenza Joanna

edukacja wczesnoszkolna

Ludwig Ilona

edukacja wczesnoszkolna, logopeda

Madej Ewa

wychowanie fizyczne, trener pływania

Maj Waldemar

informatyka, matematyka

Materla Barbara

przyroda, biologia

Matusiak Renata

informatyka, biblioteka, język polski

Matysek Joanna

religia

Michnik Barbara

wychowawca świetlicy

Miszkiewicz Anna

język polski

Mitura Anna

język angielski

Młynarczyk Marlena

chemia, biologia

Nagórna Agnieszka

edukacja wczesnoszkolna, WDŻ

Niebylska Mirosława

edukacja wczesnoszkolna

Pasoń Aleksandra

edu. wczesnoszkolna, informatyka, z-ca dyrektora

Pisula Katarzyna

język polski

Piwowarska Ilona

historia

Podborączyńska Iwona

matematyka, informatyka

Rachowicz Agata

 trener pływania, z-ca dyrektora

Radłowski Roman

wychowanie fizyczne, trener piłki nożnej

Romanowicz Bożena

matematyka

Składny Ilona

edukacja wczesnoszkolna, plastyka

Strużyna Małgorzata

język polski

Szałas Katarzyna

język angielski, edukacja dla bezpieczeństwa

Szydłowska-Smętek Daria

wychowanie fizyczne, trener pływania

Szynfeld-Szczepanowska Anna

język niemiecki

Tomanek Katarzyna

edukacja wczesnoszkolna

Wiercińska Barbara

fizyka

Witkowski Jan

informatyka, matematyka

Zamora Anna

muzyka, plastyka, technika

*spis alfabetyczny (08.2020)