UKRAINA   POLSKA

LOGOPEDA

to specjalista zajmujący się diagnozowaniem, stymulacją rozwoju mowy, profilaktyką oraz terapią zaburzeń mowy.

Terapią logopedyczną w naszej szkole zajmuje się:

mgr Agnieszka Żemełka oraz mgr Ilona Ludwik (chwilowo nieobecna)

ZADANIA LOGOPEDY W SZKOLE:

przeprowadzenie przesiewowych badań logopedycznych (we wrześniu każdego roku szkolnego), diagnozowanie logopedyczne, organizowanie pomocy logopedycznej, prowadzenie terapii indywidualnej i grupowej, podejmowanie działań profilaktycznych zapobiegających powstawaniu zaburzeń komunikacji, wspieranie działań wychowawczych i profilaktycznych nauczycieli.

KOREKCJA WAD WYMOWY POLEGA NA:

usprawnianiu narządów artykulacyjnych ćwiczeniach oddechowych kształtowaniu słuchu fonematycznego wywoływaniu, korygowaniu i utrwalaniu prawidłowej wymowy głosek w izolacji, sylabie, wyrazie, zdaniu i w efekcie w zakresie tzw. Spontanicznej Aktywności Słownej terapii ustno- twarzowej wg dr Swietłany Masgutowej gabinet szkolny jest wyposażony w wiele specjalistycznych pomocy, m.in. komputerowe programy do diagnozy i terapii logopedycznej z cyklu Edu Sensus wydawnictwa Young Digital Planet, wibratory logopedyczne do korekcji rotacyzmu, specjalistyczne gry i zabawki przeznaczone np. do ćwiczeń oddechowych.

NAJCZĘŚCIEJ W SZKOLNYM GABINECIE LOGOPEDYCZNYM POJAWIAJĄ SIĘ UCZNIOWIE Z NASTĘPUJĄCYMI PROBLEMAMI:

sygmatyzm – nieprawidłowa realizacja głosek dentalizowanych [s, z, c, z; š, ž, č, ž; ś, ź, ć, ź]; rotacyzm – nieprawidłowa realizacja głoski [r]; kappacyzm – nieprawidłowa realizacja głoski [k]; lambdacyzm – nieprawidłowa realizacja głoski [l]; gammacyzm – nieprawidłowa realizacja głoski [g]; betacyzm – nieprawidłowa realizacja głoski [b]; mowa bezdźwięczna – wymawianie głosek dźwięcznych jako ich bezdźwięczne odpowiedniki; parasygmatyzm– nieprawidłowa wymowa głosek dentalizowanych  szeregu [s, z, c, z] jako [š, ž, č, ž], (używanie š zamiast s,  np.: šova zamiast sova); para rotacyzm- nieprawidłowa realizacja głoski r polegająca na zastępowaniu jej innymi głoskami np. l inne odchylenia od normy artykulacyjnej.

Dziecko rozpoczynające naukę w szkole podstawowej to dziecko u którego zakończony jest rozwój mowy:

dziecko trzyletnie porozumiewa się prostymi zdaniami, wymawia wszystkie samogłoski i spółgłoski: p, pi, bi, m, mi, n, ni, f, fi, w, wi, t, d, n, l, li, ś, ź,ć, dź, j, k, ki, g, gi, ch; dziecko czteroletnie wymawia: s, z, c, dz; dziecko pięcio-, sześcioletnie wymawia: sz, cz, ż, dż, r; dziecko siedmioletnie ma utrwaloną poprawna wymowę wszystkich głosek oraz opanowana technikę mówienia, poprawna pod względem artykulacyjnym, gramatycznym i składniowym.

Wadom wymowy towarzyszą często wady zgryzu, zalecana jest wtedy wizyta u ortodonty. Wady mowy i wymowy są bezpośrednio związane z trudnościami w nauce, problemami związanymi z zachowaniem i koncentracją uwagi, a także z zaburzeniami emocjonalnymi i psychicznymi.

W czasie terapii logopeda skupia się przede wszystkim na korygowaniu zaburzonej mowy, ale pamięta również o ćwiczeniach usprawniających percepcję wzrokową, słuchową, orientację przestrzenną. Wprowadza też elementy ćwiczeń ułatwiających naukę czytania i pisania, doskonali rozwój ruchowy i emocjonalny.

Jeśli uczeń prawidłowo wymawia wcześniej zaburzone głoski nie tylko w mowie kontrolowanej w czasie ćwiczeń, ale także spontanicznie w każdej sytuacji, wówczas następuje zakończenie terapii.

Szczególnie istotna w korekcji wad wymowy jest współpraca z rodzicami. Bez ich zaangażowania i działań motywujących dzieci do ćwiczeń w domu praca terapeutyczna może nie przynieść oczekiwanych rezultatów. Dzięki systematycznej pracy uczeń szybko i skutecznie nauczy się poprawnie mówić i pisać

azoty_start_1092_671
azoty_niebieski_1092_671
azoty_bialy_1092_671