SAMORZĄD UCZNIOWSKI Publicznej Szkoły Podstawowej Nr 9
ROK SZKOLNY 2020/2021

AGATA DŁUGOSZ – PRZEWODNICZĄCA
WIKTORIA BUDZAN
JAGODA JUSTYŃSKA
MARTYNA WOJCIECHOWSKA
ZUZANNA TOMECZEK
JAKUB SZUSTKA
KAMIL GORYWODA
JAKUB WISZNIEWSKI
MAGDALENA ROSA
ZUZANNA MAKAREWICZ
PAWEŁ PATYNOWSKI

POCZET SZTANDAROWY

PAWEŁ PATYNOWSKI
MARTYNA WOJCIECHOWSKA
JAGODA JUSTYŃSKA

OPIEKUN SAMORZĄDU

IWONA KOCJAN

DZIAŁALNOŚĆ SAMORZĄDU UCZNIOWSKIEGO

 • Akcja „Pełna miska dla schroniska”
 • Organizowanie dyskotek szkolnych
 • Wkład w Regulamin Oceny Zachowania
 • Losowanie „Szczęśliwych numerków”
 • Prowadzenie gazetki SU
 • Konkursy
 • Przeprowadzenie wśród uczniów ankiety na temat działalności SU
 • Zbiórka pieniędzy dla schroniska podczas dyskoteki andrzejkowej
 • Aukcje zabawek
 • Konkurs na najsympatyczniejszego chłopca i najsympatyczniejszą dziewczynkę w szkole.
 • Poczta walentynkowa
 • Opracowanie zasad dotyczących używania telefonów komórkowych na terenie szkoły
 • Działalność charytatywna
 • Aktywne uczestnictwo i wspieranie akcji pisania listów „Amnesty International”
 • Pomoc w organizowaniu i przeprowadzeniu „Dnia Otwartego”