UKRAINA   POLSKA

SAMORZĄD UCZNIOWSKI Publicznej Szkoły Podstawowej Nr 9
ROK SZKOLNY 2022/2023

Lena Aniela Zabrocka 7S – przewodnicząca
Arkadiusz Zygmunt Niebój 8S – zastępca przewodniczącej

POCZET SZTANDAROWY

asysta skład sztandaru szkolnego Aleksandra Urszula Bukryj 8C
chorąży skład sztandaru szkolnego Milo Broś-Załęski 8S
asysta skład sztandaru szkolnego Karolina Anastazja Breitkopf 5S

OPIEKUN SAMORZĄDU

ILONA PIWOWARSKA

DZIAŁALNOŚĆ SAMORZĄDU UCZNIOWSKIEGO

 • Akcja „Pełna miska dla schroniska”
 • Organizowanie dyskotek szkolnych
 • Wkład w Regulamin Oceny Zachowania
 • Losowanie „Szczęśliwych numerków”
 • Prowadzenie gazetki SU
 • Konkursy
 • Przeprowadzenie wśród uczniów ankiety na temat działalności SU
 • Zbiórka pieniędzy dla schroniska podczas dyskoteki andrzejkowej
 • Aukcje zabawek
 • Konkurs na najsympatyczniejszego chłopca i najsympatyczniejszą dziewczynkę w szkole.
 • Poczta walentynkowa
 • Opracowanie zasad dotyczących używania telefonów komórkowych na terenie szkoły
 • Działalność charytatywna
 • Aktywne uczestnictwo i wspieranie akcji pisania listów „Amnesty International”
 • Pomoc w organizowaniu i przeprowadzeniu „Dnia Otwartego”