UKRAINA   POLSKA

SAMORZĄD UCZNIOWSKI Publicznej Szkoły Podstawowej Nr 9
ROK SZKOLNY 2021/2022

Magdalena Rosa – przewodnicząca
Milo Broś-Załęski – zastępca przewodniczącej
Jakub Szustka
Pola Hałgas
Aleksandra Bukryj
Zuzanna Makarewicz
Szymon Wiącek
Alicja Stanek
Lena Zabrocka
Miłosz Borucki
Vika Budzan
Marek Kowalski
Michał Steier
Zuzanna Zięba

POCZET SZTANDAROWY

Jakub Szustka
Zuzanna Makarewicz
Viktoria Budzan

OPIEKUN SAMORZĄDU

ILONA PIWOWARSKA

DZIAŁALNOŚĆ SAMORZĄDU UCZNIOWSKIEGO

 • Akcja „Pełna miska dla schroniska”
 • Organizowanie dyskotek szkolnych
 • Wkład w Regulamin Oceny Zachowania
 • Losowanie „Szczęśliwych numerków”
 • Prowadzenie gazetki SU
 • Konkursy
 • Przeprowadzenie wśród uczniów ankiety na temat działalności SU
 • Zbiórka pieniędzy dla schroniska podczas dyskoteki andrzejkowej
 • Aukcje zabawek
 • Konkurs na najsympatyczniejszego chłopca i najsympatyczniejszą dziewczynkę w szkole.
 • Poczta walentynkowa
 • Opracowanie zasad dotyczących używania telefonów komórkowych na terenie szkoły
 • Działalność charytatywna
 • Aktywne uczestnictwo i wspieranie akcji pisania listów „Amnesty International”
 • Pomoc w organizowaniu i przeprowadzeniu „Dnia Otwartego”

Przyjaciele DZIEWIĄTKI