UKRAINA   POLSKA

Drodzy Uczniowie!

Spędzacie w szkole znaczną część swojego życia. To właśnie dlatego niektórzy nazywają szkołę drugim domem, w którym obok radosnych i miłych chwil mogą zdarzyć się także konflikty. Okolicznościom spornym najczęściej towarzyszą emocje, które utrudniają podjęcie mądrej decyzji o rozwiązaniu sytuacji trudnej. Zdarza się, że kiedy spotykamy się z naruszeniem naszych praw, to bierzemy sprawę „w swoje ręce” – sami chcemy osądzić działania sprawcy. Towarzyszą nam wtedy  przykre emocje: gniew, poczucie krzywdy, potrzeba rewanżu, brak wiary w szczęśliwe rozwiązanie konfliktu.

W takich sytuacjach najlepszym sposobem na rozwiązanie problemu jest MEDIACJA.

CZYM JEST MEDIACJA?

Mediacja jest to dobrowolne poszukiwanie rozwiązania sporu pomiędzy stronami konfliktu, w obecności bezstronnego i neutralnego mediatora.

JAKIE SĄ DOBRE STRONY MEDIACJI?

 • w wyniku przeprowadzonego postępowania mediacyjnego korzyści odnoszą obydwie strony mediacji
 • uczniowie mają bezpośredni wpływ na rozwiązanie konfliktu
 • następuje zamiana w podejściu do sytuacji trudnej: walka dwóch przeciwnych stron zamienia się na działanie mające na celu rozwiązanie wspólnego problemu, mediacje nie mają na celu ustalenie i ukaranie winnego
 • mediacja sprzyja obniżeniu poziomu negatywnych emocji oraz zrozumieniu potrzeb własnych  i drugiej strony.

NAJWAŻNIEJSZE ZASADY MEDIACJI

Poufność – wszelkie informacje pozyskane w trakcie przeprowadzania rozmów mediacyjnych ze stronami są poufne i nie mogą być przekazywane żadnej instytucji, ani osobie prywatnej.

Bezstronność – mediator nie faworyzuje żadnego z uczestników mediacji, jego zadaniem jest pomagać w równym stopniu każdej ze stron w poszukiwaniu akceptowalnego dla nich rozwiązania. Nie może być stronniczy, ani okazywać uczestnikom swoich osobistych sympatii czy uprzedzeń.

Neutralność – mediator pozostaje neutralny wobec przedmiotu sporu. Nie narzuca uczniom własnych rozwiązań nawet, jeśli według niego byłyby one najkorzystniejsze dla rozwiązania konfliktu. Decyzja, co do wyboru sposobu rozwiązania sporu oraz co do zawarcia ugody o określonej treści należy do uczniów.

Akceptowalność – osoba mediatora powinna być zaakceptowana przez strony podobnie jak zasady mediacji.

Dobrowolność – udział w postępowaniu mediacyjnym jest dobrowolny. Uczestnik ma prawo zdecydować, czy chce uczestniczyć w mediacji czy nie. Ani mediator, ani nauczyciel, ani osoby postronne, nie mogą wywierać presji, ani nakłaniać  do udziału w mediacji, jeśli tego nie chcemy.

 

Spotkania mediacyjne odbywają się w budynku szkoły, w odpowiednio do tego przygotowanej sali, by zapewnić poczucie komfortu i poufności.

Mediację kończy sporządzenie ugody, którą podpisują strony konfliktu w obecności Mediatora Szkolnego lub Mediatorów Rówieśniczych.

W mediacji wyklucza się kary – uczniowie sami określają swój zakres odpowiedzialności za powstały konflikt i formy zadośćuczynienia wobec pozostałych stron sporu.

Mediacja może zostać przerwana przez jedną lub obie strony na każdym etapie procesu mediacyjnego.

Z przebiegu mediacji mediator sporządza protokół. Jeśli strony zawarły ugodę przed mediatorem, zamieszcza się ją w protokole na piśmie.

Ugodę podpisuje mediator oraz strony uczestniczące w mediacji.

 

W naszej szkole istnieje  możliwość skorzystania z mediacji, jako sposobu rozwiązywania konfliktów pomiędzy uczniami. W tym procesie wspomogą Was Mediatorzy Rówieśniczy.

Mediator rówieśniczyto uczeń przeszkolony w zakresie mediacji, cieszący się zaufaniem i autorytetem wśród uczniów.

Lista mediatorów szkolnych PSP9:

 • Bryłka Henryk klasa 8c
 • Florczyk Maja klasa 8c (rok szkolny 2022/23),
 • Brzoska Judyta klasa 8c (rok szkolny 2022/23),
 • Lizurek Anna klasa 8c (rok szkolny 2022/23),
 • Łuczak Julia klasa 8c (rok szkolny 2022/23),
 • Klima Patrycja klasa 8c (rok szkolny 2022/23),
 • Łukasik Matylda klasa 8c (rok szkolny 2022/23),
 • Magdalena Dronia klasa 7a (rok szkolny 2023/24),
 • Zuzanna Pilarczyk klasa 7a (rok szkolny 2023/24).

Jeśli zaistnieje taka potrzeba, zapraszam do kontaktu:
Joanna Górecka-Bienia
Mediator Szkolny i opiekun Szkolnego Klubu Mediacji Rówieśniczej.

W jakich sytuacjach można skorzystać z mediacji?

Do mediacji można kierować wszystkie konflikty w tym rówieśnicze, które wystąpiły na terenie szkoły oprócz tych, które mają znamiona przestępstwa.

azoty_start_1092_671
azoty_niebieski_1092_671
azoty_bialy_1092_671