UKRAINA   POLSKA

4 października dzieci z klasy Ia gościły w Stumilowym Lasku w Żyrowej. Podczas wycieczki bawiły się na bajkowym placu  zabaw. Odbyły przejażdżkę traktorkiem po lesie, w którym czekali na dzieci bohaterowie  wielu dziecięcych bajek oraz strzelali z  łuku w wiosce indiańskiej. Wycieczka dostarczyła dzieciom wielu radosnych wrażeń i była doskonałą okazją do integracji  pierwszaków.

 

oprac. Iwona Krupa