UKRAINA   POLSKA

Masz w domu pojedyncze, rozkompletowane kredki, których już nie używasz?

Przynieś je do szkoły i daj im drugie życie, a my przekażemy je potrzebującym osobom.

Ważne!!!

Zbieramy kredki drewniane, czyste i natemperowane. Nie mogą być połamane lub pęknięte.

Najbardziej aktywni uczestnicy (lub klasy) mogą liczyć na piękny dyplom i dodatnie punkty.