UKRAINA   POLSKA

W roku szkolnym 2020/21 realizowano w naszej szkole na lekcjach wiedzy o społeczeństwie ze wszystkimi klasami ósmymi zajęcia z ogólnopolskiego projektu pod tytułem „Ja w społeczeństwie. Jak mogę zmienić świat?”, na których wspierano uczniów w rozwijaniu kompetencji obywatelskich i społecznych. Mamy nadzieję, że dzięki projektowi uczniowie rozwinęli wrażliwość na potrzeby wspólnoty lokalnej oraz znajomość powszechnie przyjętych zasad, co pozwoli im budować postawę świadomego uczestnictwa i twórczego zaangażowania w życie społeczne.

oprac. J. Górecka-Bienia