UKRAINA   POLSKA

White puzzle on a black background

Mediacja, to doskonałe narzędzie do rozwiązywania konfliktów w szkole. Jest też świetnym instrumentem wychowawczym. Uczy tolerancji, odpowiedzialności i szacunku. Bo przecież tak „ważne jest, aby szkoła miała dobry klimat wychowawczy, gdzie dzieci i młodzież czują się bezpiecznie, gdzie mają poczucie partnerstwa w sprawach ich dotyczących, gdzie prawa dzieci są realizowane poprzez podmiotowy udział w życiu szkoły”. Dzięki mediacji zachodzi zmiana ze sprawiedliwości „karzącej” na sprawiedliwość „naprawczą”.

oprac. J. Górecka-Bienia