UKRAINA   POLSKA

21 lutego 2022 już po raz dwudziesty drugi  celebrowano Międzynarodowy Dzień Języka Ojczystego. Został on ustanowiony przez UNESCO 17 listopada w 1999 roku. Po raz pierwszy odbył się w 2000 roku.

Do obchodów święta również dołączyli Nasi Uczniowie podczas zajęć języka polskiego.

Obejrzyj: Dzień Języka Ojczystego

Historia święta

W 1952 roku w Bangladeszu odbyła się demonstracja. Walczono o nadanie statusu języka urzędowego językowi bengalskiemu. Zginęło pięciu studentów.  Dzień ten ma upamiętnić powyższe tragiczne wydarzenia oraz zwrócić uwagę, jak ważną częścią dziedzictwa kulturowego jest język.

Jaki jest cel tego święta?

  • ochrona języków ojczystych
  • promowanie wielojęzyczności

oprac: A.Miszkiewicz, M.Strużyna