UKRAINA   POLSKA

REGULAMIN KONKURSU NA LOGO SZKOLNEGO KLUBU MEDIACJI

Organizator konkursu:

Organizatorem konkursu na opracowanie logo SZKOLNEGO KLUBU MEDIACJI jest opiekun Szkolnego Klubu Mediacji.

Cel i przedmiot konkursu:

 1. Celem konkursu jest wyłonienie najlepszego znaku identyfikacji wizualnej – logo dla SZKOLNEGO KLUBU MEDIACJI.
 2. Logo wykorzystywane będzie przez SZKOLNY KLUB MEDIACJI do celów identyfikacyjnych, reklamowych, korespondencyjnych, promocyjnych, itp.
 3. Konkurs trwa od 30.09.2022 r. do 18.10.2022 r. Ogłoszenie wyników będzie jednym z elementów promujących Międzynarodowy Dzień Mediacji, który w tym roku przypada na 20 października.

Warunki uczestnictwa w konkursie:

 1. W konkursie mogą brać udział wszyscy uczniowie naszej szkoły.
 2. Projekty konkursowe mogą być wykonane indywidualnie lub grupowo (maksymalnie 3 osoby). Logo winno charakteryzować się następującymi cechami: być czytelne i łatwe do zapamiętania, być łatwo identyfikowane dla SZKOLNEGO KLUBU MEDIACJI, wzbudzać pozytywne emocje, składać się z 2 podstawowych elementów: sygnetu (symbolu graficznego), logotypu (graficznie przedstawionej nazwy — SZKOLNY KLUB MEDIACJI).
 3. Prace konkursowe należy składać zgodnie z wymaganiami zawartymi w regulaminie do p. Joanny Góreckiej-Bienia.
 4. Uczestnik jest zobowiązany przedstawić projekt autorski.
 5. Uczestnictwo w konkursie jest jednoznaczne ze zrzeczeniem się praw autorskich na rzecz SZKOLNEGO KLUBU MEDIACJI.
 6. Uczestnictwo w konkursie jest równoznaczne z akceptacją warunków konkursu.

Miejsce i termin składania prac konkursowych

 1. Prace należy przesłać mailowo do dnia: 18.10.2022 r. na adres e-mail: mediatorpsp9@gmail.com
 2. W mailu uczestnik podaje: imię i nazwisko, klasę

Rozstrzygnięcie konkursu

 1. Weryfikacji wstępnej dokona Komisja Konkursowa powołana przez opiekuna SZKOLNEGO KLUBU MEDIACJI.
 2. Dla zwycięzcy i autorów 2 prac wyróżnionych przewidziane są atrakcyjne nagrody.
 3. Planowana data ogłoszenia wyników 20.10.2022 r. (Międzynarodowy Dzień Mediacji).
 4. Wyniki zostaną zamieszczone na stronie internetowej szkoły i Facebooku.

Życzę wszystkim ciekawych pomysłów!
Joanna Górecka-Bienia

azoty_start_1092_671
azoty_niebieski_1092_671
azoty_bialy_1092_671