UKRAINA   POLSKA

Konkurs  „Łamańce  językowe”

Data – 13.06.2023 wtorek, godzina 8.50
Miejsce – Jadalnia szkolna
Konkurs odbędzie się na dwóch poziomach:

  • I – klasy IV – VI
  • II – klasy VII – VIII

Zadania

  1. Przedstawienie swojego wierszyka z trudnymi wyrazami (minimum 4 wersy)
  2. Wylosowanie wiersza z tzw. łamańcami językowymi, tj. wyrazami trudnymi do wymówienia oraz wyrecytowanie go przed komisją w składzie:

Przewodniczący –  Ewa Dziewanowska
Członkowie – Anna Miszkiewicz

  • Zgłoszenia będą przyjmowane przez  p. Ewę Dziewanowską i nauczycieli języka polskiego do 09.06.2023
  • Ogłoszenie wyników odbędzie się 16.06.2023.

Celem konkursu jest:

  • usprawnianie kompetencji językowych,
  • wspieranie rozwoju mowy,
  • rozwijanie umiejętności werbalnych,
  • dbałość o prawidłową wymowę.
azoty_start_1092_671
azoty_niebieski_1092_671
azoty_bialy_1092_671