UKRAINA   POLSKA

Nagrody z konkursu „Ziemia – nasz wspólny dom” są do odebrania w sekretariacie szkoły.