UKRAINA   POLSKA

Propozycja ma na celu rozszerzenie oferty edukacyjnej w naszej szkole, wyjścia naprzeciw zainteresowaniom, a tym samym wzbogacenia wiedzy i umiejętności. Dzieci bawiąc się, rozwijają umiejętności poznawcze, społeczne, emocjonalne i fizyczne, które są niezbędne w procesie stawania się dojrzałymi ludźmi. Podczas naszych zajęć zamierzamy zaprosić uczniów do świata niesamowitych przygód, wśród których nawet nie zauważą, kiedy zdobędą potrzebną wiedzę. Zależy nam, aby nasi uczniowie polubili się uczyć, by dostrzegli, że nauka może być zabawą. Podczas realizacji zajęć uczniowie będą rozwijać swoje zainteresowania poprzez stosowanie ciekawych metod aktywizujących oraz technik multimedialnych, uczących opanowania i cierpliwości, współpracy w zespole, przestrzegania reguł, słuchania innych, radzenia sobie z emocjami (agresją). Podczas zajęć wykorzystamy elementy terapii SI, terapii behawioralnej i bilateralnej.

oprac.
Małgorzata Irla, Małgorzata Strużyna

azoty_start_1092_671
azoty_niebieski_1092_671
azoty_bialy_1092_671