ZEBRANIA Z RODZICAMI
28.01.21 – czwartek odbędą się zebrania, podsumowanie pracy w I półroczu.
Spotkania klasy planuje wychowawca na platformie Teams.
Klasy 1- 3 – godz.17.00 oraz klasy 4-8 godz. 17.30.

Dodaj komentarz