8,840,530 unikalne wizyty
Pogoda w Kędzierzynie-Koźlu
Ochrona Danych Osobowych
50 LAT PSP9
Logowanie
Nazwa użytkownika

HasłoNie masz jeszcze konta?
Zarejestruj się

Nie możesz się zalogować?
Poproś o nowe hasło
Doradztwo zawodowe
PSP9 - Wiarygodna Szkoła
Zajęcia SKS

Kurier kosmiczny
Amnesty International
Aktualnie online
» Gości online: 2

» Użytkowników online: 0

» Łącznie użytkowników: 83
» Najnowszy użytkownik: joannam
E-Dziennik
BIP
Egzamin Klas 8 - 2019
Przyjaciele Dziewiątki SPONSORZY Szkoły
SAMORZĄD SZKOLNY

Kalendarz
Sierpień 2019

Nie Pon Wto Śr Czw Pia Sob
1 2 3
4 5 6 7 8 9 10
11 12 13 14 15 16 17
18 19 20 21 22 23 24
25 26 27 28 29 30 31
PSP9 na Facebook'u
YouTube PSP9
PARKRUN
Nadzór pedagogiczny
Opłata za obiady
FSNiT
Realizowane programy
Uczestniczymy w Programie Przeciwdziałania Wadom Postawy u Dzieci i Młodzieży

Rok 2013/2014
Certyfikat
Kącik CZYTACZA
Szkółki Piłkarskie NIVEA
Ważne strony
MusicBox3
Play
Innowacje edukacyjne

INNOWACJA - Trening piłki nożnej w klasach IV-VIII
Autor – Krzysztof Hańcza
Okres realizacji - 1.09.2017 - 30.06.2022r.

Nauczyciele realizujący innowację - Krzysztof Hańcza, Roman Radłowski.

Trening piłki nożnej w klasach IV-VIII, to innowacja pozwalająca uczniom na wszechstronny rozwój psychofizyczny. Na dodatkowych treningach piłkarskich dzieci rozwijają koordynację, orientacje przestrzenną, oraz pozostałe zdolności motoryczne. Uczą się postępowania wg zasad fair-play i szacunku do innych zarówno na boisku jak i poza nim. Regularny trening uczy dzieci systematyczności, wytrwałości i pracowitości, a także ma wpływ na zapobieganie otyłości i wadom postaw.

Trening rozpoczyna się w klasie 4 i będzie kontynuowany będzie w klasach  5-8, formy treningu będą przystosowane do wieku, oraz warunków psychofizycznych dzieci.
Na zajęciach dominować będą formy aktywizujące uczniów, przede wszystkim gry i zabawy. Wykorzystane będą rozmaite przybory mające na celu jak największy wpływ na rozwój młodych piłkarzy (drabinki do koordynacji, zestawy pachołków i lasek gimnastycznych tworzących płotki o różnej wysokości, reboundery-czyli siatki odbijające itp.).

Ważną częścią zajęć będzie rozmowa z uczniami i ich ukierunkowanie na zdrowy i aktywny tryb życia, odpowiednie odżywianie i nawadnianie, ograniczenie sedenteryjnego (siedzącego) trybu życia, oraz wskazanie korzyści płynących z regularnego uprawiania sportu.

Na zajęciach będą wykorzystywane ćwiczenia dobrane specjalnie dla najmłodszych na podstawie: Programu Szkoleniowego Ajaksu Amsterdam (w którym nasza szkoła uczestniczyła w latach 2012/13), Projektu Akademii Piłkarskiej UEFA Grassroots – Szkolenie dzieci w wieku 7-13 lat, Projektu akademii Football Academy Polska, Narodowego Modelu Gry PZPN, oraz własnych doświadczeń.

Wykorzystany zostanie także test zapożyczony z Niemieckiego Związku Piłki Nożnej (DFB), który do tej pory stosowany był w naszej szkole w klasach 4-6 (tzw. Dziecięca Piłkarska Odznaka Dziewiątki), teraz również w starszej grupie wiekowej 7-8, w celu jeszcze większej mobilizacji uczniów do ćwiczeń, oraz oceny ich postępów podczas zajęć. Do treningu wykorzystane zostaną specjalne piłki o obniżonej masie i wielkości dostosowane do wieku i rozwoju fizycznego zawodników.

 Obrazy: 20171205_innowacja.jpg

 

Innowacja „Glottodydaktyka w edukacji  wczesnoszkolnej”
Autor – Agnieszka Nagórna

Prowadzona jest od września 2017 do czerwca 2020 r. Obejmuje klasę 1b.

Glottodydaktyka ojczystojęzyczna jest metodą nauki czytania i pisania oraz odkrywania reguł ortograficznych utworzoną przez prof. Bronisława Rocławskiego.

Kariera każdego człowieka w dużym stopniu zależy od czytania i pisania. W praktyce szkolnej zauważamy, że jest wielu uczniów mających problemy z tą umiejętnością. Dzieci czytają teksty- ale często bez ich zrozumienia, piszą- ale estetyka ich pisma i ortografia są dla wielu trudnością. Dlatego chcąc pomóc dzieciom i ułatwić im funkcjonowanie w szkole i w życiu wprowadzam tę innowację.

Zadania z zakresu przygotowania dzieci do czytania i pisania będą traktowane jako zadania służące ogólnemu kształceniu umysłowemu, emocjonalnemu i społecznemu. Celem tych zadań będzie osiąganie przez uczniów jak najwyższego poziomu sprawności analizatora słuchowego, wzrokowego i kinestetyczno- ruchowego.

Metody pracy z dziećmi i pomoce naukowe:

- Nauczanie metodami aktywnymi, to znaczy uczeń działa i uczy się w szkole.

- W okresie nauki czytania i pisania odbywać się będzie proces indywidualizacji

- Wykorzystane będą liczne pomoce np. klocki logo z czterema wariantami liter dla każdego dziecka, rozsypanki obrazkowe do ćwiczeń analizy i syntezy, demonstracyjny alfabet ruchomy,  pomoc „Kreślę i łączę litery”, glottodywaniki, gry planszowe.

Uczniowie dzięki możliwie szybkiemu opanowaniu techniki czytania będą czytali ze zrozumieniem, będą sięgali po literaturę, staną się czytelnikami. Dzięki nauce pisania łącznego będą pisały na miarę swoich możliwości estetycznie i sprawnie. A dzięki wyrobionej czujności ortograficznej będą korzystały umiejętnie ze słownika ortograficzno- ortofonicznego. Dzieci będą miały możliwość osiągnięcia sukcesu w szkole na dalszych etapach nauki.

Oprac. Agnieszka Nagórna

Innowacja - Systematyczna praca na rzecz najbliższego otoczenia – „OPIEKUN DRZEW”
Autor - Grażyna Argudin
Prowadzona jest od września 2017.

Pracując w świetlicy szkolnej naszej szkoły zauważyłam, że dzieci i młodzież starająca się wykonywać różnorakie prace w celu zdobycia dodatkowych punktów z zachowania ma trudności z wykonywaniem tychże prac. Na taki stan rzeczy składały się przede wszystkim:
1. brak umiejętności praktycznych oraz organizacyjnych,
2. brak wytrwałości i chęci podejmowania działań długofalowych.
Konsekwencja i wytrwałość jak również dbanie o najbliższe otoczenie nie są mocnymi stronami wielu uczniów. Cechy te mają niebagatelne znaczenie dla funkcjonowania w szkole jak i mają duży wpływ na dalszy los naszych absolwentów w ich życiu zawodowym i nie tylko. Zajmując się wychowaniem pomyślałam, że metoda pracy zajęć praktycznych właściwie ukierunkowanych nie tylko przyczyni się do lepszego wykorzystania kształtowania właściwych, społecznie pożądanych postaw u dzieci i młodzieży ale także uwrażliwi ich na środowisko naturalne w najbliższej okolicy oraz zachęci do podejmowania prac społecznych.
Ustaliłam cel niniejszej innowacji, który jest ukierunkowany typowo na płaszczyznę wychowawczą a jest nim „Rozwijanie wytrwałości i postaw prospołecznych poprzez działania praktyczne związane z systematyczną pracą na rzecz innych”.
Określiłam także sposoby realizacji którymi są:
a.   zachęcenie grupy dzieci do podjęcia pracy na rzecz środowiska naturalnego jako opiekunowie drzew (wrzesień 2017) – będę starała się zachęcać uczniów, którzy mają trudności z przejawianiem postaw prospołecznych
b.   praca polegająca na opiece nad posadzonymi krzewami i drzewami na terenie szkoły i w jej najbliższej okolicy  np. przy ulicy Gagarina (wrzesień – październik oraz kwiecień - czerwiec)
Ø omówienie z dziećmi sposobów organizacji podejmowanych działań – szczególną uwagę tutaj trzeba zwrócić na samodzielne określenie przez uczniów sposobów działania wg określonego wcześniej planu organizacyjnego, przydzielenie drzew i krzewów do opieki poszczególnym osobom,
Ø podejmowanie zaplanowanych działań,
Ø systematycznie sprawdzanie efektywności wraz z uczniami, omówienie efektów, przyznanie punktów dodatnich za pracę raz w miesiącu.
wyjście poza teren szkoły i zaproponowanie innym, także osobom dorosłym ze swego środowiska (np. rodzinnego) zaopiekowanie się nowo posadzonym drzewkiem, szczególnie podczas suszy na terenie gminy.
 Ewaluacja natomiast ma polegać na:
- przyznawaniu punktów uczniom za właściwą opiekę nad roślinami w ramach szkolnego systemu oceniania,
- konsultacji z wychowawcami klas uczniów „Opiekunów Drzew” pod kątem ich zachowania jako wspólna praca wychowawcza,
- prowadzeniu dokumentacji fotograficznej efektów wykonywanej pracy ( sukcesów i porażek ) wraz ze stosownym opisem.
- sporządzeniu listy osób współpracujących – rodziców, znajomych itp.
Powyższa innowacja stanowi część projektu  ”Małe arboretum – „Dom Drzew”.